rechtsgebiedenContractenrecht:
wij kunnen o.a. contracten voor u opstellen, adviezen uitbrengen i.v.m. het aangaan of beëindigen van contracten, geschillen voortvloeiende uit contracten voor u oplossen middels bemiddeling en of procederen.

Handelsrecht:
Wij kunnen u o.a. helpen bij het opzetten van een bepaalde ondernemingsvorm en het opmaken van verscheidene documenten, adviseren, geschillen voor u juridisch oplossen middels bemiddeling en of procederen en tevens kunnen wij namens u als tussenpersoon fungeren bij o.a. onderhandelingsprocessen.

(oneerlijke) concurrentie:
Wij kunnen u helpen beschermende maatregelen te treffen en ook verscheidene documenten voor u opmaken, geschillen op te lossen middels bemiddeling en of procederen, adviseren m.b.t. al hetgeen dat hiermee te maken heeft.

Internationaal (Privaat / Publiek) recht:
Wij kunnen u adviseren, namens u procederen in geschillen en ook bemiddelen en onderhandelen.

Personen en Familierecht:
Wij kunnen u adviseren, namens u procederen in bijv. echtscheiding, voogdij, alimentatie. Wij kunnen u ook helpen bij het opmaken van uw huwelijkse voorwaarden en andere juridische documenten die te maken hebben met het personen en familierecht.

Huurrecht:
Wij brengen adviezen uit over alles dat hiermee te maken heeft, wij bemiddelen en procederen ook bij geschillen en uiteraard kunnen wij u helpen bij het innen van uw huurincasso’s.

Zakenrecht:
Wij helpen u bij het opmaken van relevante juridische documenten, adviseren, bemiddelen en kunnen ook namens u procederen bij geschillen.

Corporate Law:
Wij kunnen u helpen bij het opmaken van allerhande relevante juridische documenten, adviseren, bemiddelen, procederen en onderhandelen namens u.

Arbeidsrecht:
Wij kunnen u helpen bij het opmaken van allerhande relevante juridische documenten, adviseren, bemiddelen bij geschillen, procederen en onderhandelen namens u.

Verbintenissenrecht:
Wij kunnen o.a. contracten voor u opstellen, adviezen uitbrengen i.v.m. het aangaan of beëindigen van contracten, geschillen voortvloeiende uit contracten voor u oplossen middels bemiddeling en of procederen.

Schuldvorderingen:
U bent bij uitstek bij ons terecht voor al uw incasso zaken. Wij innen elke vordering voor u!

Verder alle andere deelgebieden van het civiele recht.

Het inschrijven (registratie) van handelsmerken (trademarks) en bescherming hiervan.